DE IJSVRIENDEN

De gezelligste club van Brabant!

PROEFLES

MAILCHIMP

Scan deze qr-code om je aan te melden voor de mail lijst:

WHATSAPP

Mis niets en scan deze qr-code om je aan te melden voor de WhatsApp lijst:
Whatsapp

GA DIRECT NAAR

AVG verklaring van de IJsvrienden


Privacy &(sport)vereniging: de privacyverklaring en het vragen van toestemming

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Waarom een privacyverklaring?

Als vereniging zijn we verplicht om betrokkenen te informeren over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.


Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens hebben wij nodig in verband met het verstrekken van toegangskaarten en het innen van de contributie en communicatie met betrekking tot verenigingsnieuws en het bestellen van de schaatsabonnementen en het vormen van trainingsgroepen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt worden in een mail lijst, of in een groep op Whatsapp. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden.

Persoonsgegevens worden bewerkt door de ledenadministratie, penningmeester, secretaris en voorzitter van onze vereniging.

 
Betrokkenen

De persoonsgegevens hebben betrekking op onze leden.


Bewaartermijn

De persoonsgegevens kunnen na einde lidmaatschap bewaard worden in verband met onze boekhouding. U kunt als betrokkene een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.


Gegevensverstrekking aan derden


Zonder uw toestemming verstrekt de IJsvrienden uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de IJsvrienden met u heeft, tenzij de IJsvrienden wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.


Website


Surfgedrag met betrekking tot bezoeken, aantal bezoeken wordt enkel voor eigen informatie gebruikt. Wij gebruiken uitsluitend cookies om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en om statistische gegevens te verzamelen. Met andere woorden: er worden functionele- en analytische cookies gebruikt. De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de IJsvrienden. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De IJsvrienden raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Plaatsen van informatie en beelden

Er worden geen adressen of andere persoonsgegevens van leden of vrijwilligers gepubliceerd, behalve na toestemming als dat functioneel is (bijvoorbeeld bereikbaarheid van bestuur, commissies en trainers).

Er worden geen volledige naamlijsten van trainingsgroepen openbaar gepubliceerd.

Bij foto’s en of video's op de website en of (social) media kan een lid van onze vereniging of ouder bezwaar maken tegen plaatsing van foto’s, het materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd. Bij een groepsfoto word deze persoon onherkenbaar gemaakt. 

Bij foto’s in drukwerk kan een lid van onze vereniging / ouder bezwaar maken, deze foto zal dan in het vervolg niet meer worden gebruikt voor drukwerk.

 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Hoe we met alle persoonsgegevens omgaan staat vast in een register, dit kunt u opvragen bij de IJsvrienden Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen in dit Privacy Statement

Indien de IJsvrienden besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

 

 

 

 

 

ZOEKEN

CLUB VAN 100